Karetka na wagę życia

Dziecko, które przedwcześnie przychodzi na świat lub rodzi się z wadą wrodzoną ma o 50% mniejsze szanse na przeżycie lub na całkowite dojście do zdrowia, jeśli rodzi się w szpitalu, gdzie brakuje specjalistycznej opieki i odpowiedniego sprzętu. Wymaga wówczas transportu do szpitala o wyższej referencyjności, oddalonego nawet o 300–400 km. Tutaj każda sekunda ma znaczenie i decyduje o jego dalszych losach. Karetka okazuje się czymś na wagę życia…

Transport chorych noworodków pomiędzy szpitalami możliwy jest tylko w karetce typu „N”. Od zwykłej karetki różni się ona przede wszystkim wyposażeniem (posiada inkubator transportowy, respirator, kardiomonitor) oraz załogą medyczną (jeździ w niej zespół złożony z lekarza neonatologa, pielęgniarki neonatologicznej oraz kierowcy ratownika). Szybkość i niezawodność transportu ma ogromne znaczenie – gdy się opóźni lub zawiedzie sprzęt, maluch może borykać się z konsekwencjami i wymagać rehabilitacji przez całe życie.

Mobilny inkubator dla noworodków z Mazowsza

Stacjonująca obecnie w Płocku „N-ka” jest jedną z zaledwie czterech na całym Mazowszu. Rocznie realizuje ponad 170 wyjazdów do najmłodszych pacjentów, z których większość jest w stanie zagrożenia życia, z ciężkimi schorzeniami oddechowo-krążeniowymi, wymagającymi natychmiastowego transportu.

W 2012 r. płocka „N-ka” brała udział w kolizji drogowej – na szczęście udało się naprawić zarówno sam ambulans, jak i znajdujący się w nim inkubator. Niestety po dziesięciu latach płocka karetka jest już w znacznym stopniu wyeksploatowana. Przebieg pojazdu, częste naprawy i serwisowanie sprawiły, że konieczny jest zakup nowej „N-ki”. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego planuje zakup karetki jeszcze w 2017, jednak nie jest w stanie pokryć kosztów zakupu nowoczesnego, mobilnego inkubatora, który jest niezbędny do transportowania noworodków. Obecny inkubator ma już 10 lat i waży ponad 200 kg. Do transportowania w nim pacjenta, czyli w sytuacjach, gdy liczy się każda minuta, potrzebne jest 6 osób, a jego gabaryty znacznie utrudniają poruszanie się w starszych budynkach szpitalnych. Jego waga i stan techniczny stanowią bezpośrednie zagrożenie dla dziecka i zespołu medycznego obsługującego go. W każdej chwili może dojść do awarii…

Obecny, 10 letni inkubator

Dlatego też Fundacja Mam serce prowadziła akcję N-ka dla Płocka. Naszym celem było dofinansowanie zakupu nowego, mobilnego inkubatora do przewozu chorych noworodków dla  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

W trakcie zbiórki zebraliśmy 150 tys. zł. Kwota ta, w całości została przekazana płockiemu pogotowiu na zakup inkubatora.

Nowoczesny inkubator ATOM V-808 da personelowi karetki możliwość roztoczenia kompletnej i bezpiecznej opieki medycznej nad transportowanymi noworodkami. Model ten spełnia współczesne normy bezpieczeństwa i wysokie standardy wyposażenia medycznego. Dzięki małej wadze i małym gabarytom oraz ruchomej lawecie transport dziecka na oddział będzie dużo łatwiejszy i bardziej komfortowy; wbudowane na każdej ścianie otwory pielęgnacyjne umożliwią dostęp do pacjenta z każdej strony. Nowy inkubator nie tylko znacząco poprawi szanse na przeżycie, ale również na szybkie i całkowite dojście do zdrowia.